3330whakaaro

welcome to 3330whakaaro - just my thoughts on a whole heap of topics - Ko te nuinga he kaupapa Māori

"kia ata whakatere i te waka nei, kei pariparia e te tai mōnehunehu"